L O A D I N G

Jeff Bezos – “What’s dangerous is not to evolve”

"What's dangerous is not to evolve" - Jeff Bezos(Điều nguy hiểm nhất là không phát triển) Một triết lý kinh doanh nổi tiếng của tỷ phú người Mỹ , ông chủ Amazo

“Leadership is leading by example” – Lãnh đạo là tiên phong

"Leadership is leading by example" - Collection (Lãnh đạo là tiên phong) Một câu trích dẫn cho các nhà lãnh đạo, temleader cực hay. Trong nhiều trường hợp, rắc rối

Jeff Bezos – “It’s not an experiment if you know it’s going to work.”

It's not an experiment if you know it's going to work. (Sẽ không phải là một thử nghiệm nếu bạn biết nó sẽ làm việc) - Jeff Bezos Một trích dẫn hay của tỷ phú Je